sadsad x
asdasd
K.V.K.K Aydınlatma Metni

ELTESAN MOBİL TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Genel Tanım

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Eltesan Mobil Teknoloji Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Eltesan”) tarafından, Kanunun 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu

Eltesan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler kapsamında otomotiv, marin, karavan, savunma sanayi, medikal, bilgi teknolojileri ve yenilenebilir enerji pazarları gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Eltesan, gerçekleştirdiği tüm faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesine büyük önem vermekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Yukarı Dudullu Şerif Ali Mah. Bayraktar Bulv. Nutuk Sk.No.9 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, Sarıgazi Vergi Dairesi, 3330111023 nolu vergi mükellefi Eltesan Mobil Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Eltesan; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda detayları kategori ve detayları belirtilen amaçlar çerçevesinde işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Ad soyad

·Cinsiyet

·Uyruk

·Doğum tarihi

·Doğum yeri

·İmza

·T.C. kimlik No

·Pasaport Numarası

·Medeni hal

·Sosyal medya kullanıcı adı

 

 

·Çalışan

·Çalışan/Stajyer adayı

·Stajyer

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Ziyaretçi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Müşteri

·Müşteri yetkilisi

·Müşteri çalışanı

·Müşteri adayı

·Bayi yetkilisi

·Bayi çalışanı

İş başvurusu, iş ortaklığı, bayilik, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri ve şirketin tüm faaliyetlerinde kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı yoldan temin edilmektedir.

 

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Hukuk süreçlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Adres

·E-posta adresi

·İkametgâh

·İletişim adresi

·Telefon No

·Kayıtlı Elektronik Posta Adresi

·Çalışan

·Çalışan/Stajyer adayı

·Stajyer

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Ziyaretçi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Müşteri

·Müşteri yetkilisi

·Müşteri çalışanı

·Müşteri adayı

·Bayi yetkilisi

·Bayi çalışanı

İş başvurusu, iş ortaklığı, bayilik, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri ve şirketin tüm faaliyetlerinde kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı yoldan temin edilmektedir.

 

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Hukuk süreçlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Giriş çıkış kayıtları

·Eltesan lokasyonlarında bulunan kamera kayıtları

 

·Çalışan

·Çalışan/Stajyer adayı

·Stajyer

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Ziyaretçi

·Müşteri

·Müşteri yetkilisi

·Müşteri çalışanı

·Müşteri adayı

·Bayi çalışanı

·Bayi yetkilisi

Eltesan lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren fiziki form veya kayıtlar ile güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

 

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

·Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Çağrı Merkezi Kayıtları

·Cookie Kayıtları

·IP adresi bilgileri

·İnternet Erişim Kayıt Logları

·İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

·Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri

·Şifre ve parola bilgileri vb.

·Çalışan

·Şirket yetkilileri

·Ziyaretçiler

·Müşteri Yetkilisi/Çalışanı

·Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

·Diğer 3. Kişiler

Eltesan’a ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Eltesan ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden Eltesan ile iletişim kurulması vasıtasıyla kişinin kendisinden veya üçüncü kişilerden doğrudan veya dolaylı yoldan elde edilmektedir.

·5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·Erişim yetkilerinin yürütülmesi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Talep / şikayetlerin takibi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Fotoğraf

 

·Çalışan

·Çalışan adayı

·Şirket yetkilileri

Eltesan nezdinde iş başvurusu esnasında sunulan fotoğraflar, özlük dosyasında bulunan veriler veya Şirket içerisinde çekilen fotoğraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

· 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat

ÖZLÜK

Özlük Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Bordro bilgileri,

·Disiplin soruşturması,

·İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları,

·Özgeçmiş bilgileri,

·Performans değerlendirme raporları

·SGK dökümleri

·Çalışan

·Çalışan adayı

 

Eltesan’a yapılan iş başvuruları, çalışan özlük dosyalarının oluşturulması amacıyla kişinin kendisinden veya üçüncü kişi vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde edilmektedir.

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Çağrı merkezi kayıtları

·Fatura

·Senet

·Çek

·Sipariş bilgisi

·Talep bilgisi

 

 

·Müşteri

·Müşteri adayı

·Müşteri yetkilisi

·Müşteri çalışanı

 

 

 

Mal ve/veya hizmet satış veua satın alım süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

·213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması

·E-ticaret süreçlerinin hukuka uygun yürütülmesi

·Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Banka bilgileri

·Hesap bilgileri

·Kart bilgileri

 

 

·Çalışan

·Şirket yetkilileri

·Müşteri yetkilisi

·Tedarikçi yetkilisi

 

Mal ve/veya hizmet satın alım  ve tedarikçi süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

·213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması

·E-ticaret süreçlerinin hukuka uygun yürütülmesi

·Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Alışveriş geçmiş bilgileri

·Sepet bilgileri

·E-ticaret sitesi gezinme bilgileri

 

·Müşteri

·Müşteri adayı

Mal ve/veya hizmet satış süreçleri kapsamında kişinin kendisinden veya üçüncü kişi vasıtasıyla elektronik ortamda elde edilmektedir.

·Eltesan ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin takip edilmesi

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

·Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Diploma bilgileri,

·Gidilen kurslar,

·Meslek içi eğitim bilgileri,

·Sertifikalar,

·Transkript bilgileri

·Çalışan

·Çalışan adayı

 

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla istihdam platformları veya Şirkete doğrudan iletilen iş başvuruları, insan kaynakları süreçleri tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması, satış sonrası hizmetlerde temin edilecek teknik destek elemanlarının fiilen Eltesan’a iletmesiyle kişilerin kendisinden veya üçüncü kişilerden elde edilmektedir.

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

SAĞLIK BİLGİLERİ

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Sağlık Raporları

·Kan Grubu Kartı

·Engellilik durumuna ait bilgiler,

·Kişisel sağlık bilgileri,

·Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.

·Çalışan

·Çalışan adayı

·Tedarikçi çalışanı

·Alt işveren çalışanı

 

Çalışan adaylarının iş başvuru formları veya özlük dosyası kapsamında ya da COVID-19 tedbirleri çerçevesinde kişilerin kendisinden veya iş yeri hekimi vasıtasıyla elde edilmektedir.

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İSG kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

BİYOMETRİK VERİ

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Parmak izi 

·Çalışan

 

Çalışan adaylarının açık rızası ile bizzat kendilerinden elde edilmektedir. 

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat

CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Parmak izi 

·Çalışan

 

Çalışan adaylarının açık rızası ile bizzat kendilerinden elde edilmektedir. 

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/1 Açık rıza

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat

 

.           Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Eltesan tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yurt içinde bulunan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve açık rızanız dahilinde yurt dışına aktarım yapılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Herkese açık

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

·Tedarikçiler

·Şirket yetkilileri

·Çalışanlar

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· İSG kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Tabi olunan yerel ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi

· Distribütör işlemlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Herkese açık

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·Tedarikçiler

·Şirket yetkilileri

 

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· İSG kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Tabi olunan yerel ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi

· Distribütör işlemlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·Şirket yetkilileri

· 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Fiziksel mekân güvenliğinin temini

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

· Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Talep / şikayetlerin takibi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·Herkese açık

·Tedarikçiler

·Şirket yetkilileri

·İş ortakları

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

ÖZLÜK

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·Şirket yetkilileri

 

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Distribütörlük faaliyetlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması

·Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·Eltesan ürün ve hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

·Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

SAĞLIK BİLGİLERİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İSG Süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

BİYOMETRİK VERİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İSG Süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Eltesan faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·İş faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında güvenliğin temin edilmesi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Eltesan tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde açıklanan ve yukarıda detaylı şekilde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde fiziki ortamda bizzat paylaşılması, e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda veya elden teslim ve posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Yukarı Dudullu Şerif Ali Mah. Bayraktar Bulv. Nutuk Sk.No.9 Ümraniye/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan eltesan@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@eltesanmobil.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.